การบรรยายก่อนหน้านี้ ทำการเสร็จสิ้นและดำเนินการต่อ  

  กฎการโพสต์ลงอินสตราแกรม (Rules of Instagram)

เนื้อการบรรยาย
ถ้าคุณลงทะเบียนเรียนแล้ว คุณต้องทำการเข้าสู่ระบบ.
ลงทะเบียนเรียนเพื่อปลดล็อค